ÅRSOPPGJØR

Årsoppgjøret er bedriftens offisielle regnskap. Dette kan være en svært omfattende oppgave som også skal leveres innen den årlige fristen. Vi har lang erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter. La oss hjelpe deg med din årsavslutning.

  • Utarbeidelse av årsberetning
  • Utarbeidelse av ligningsdokumenter
  • Bistand med selvangivelser