LØNN

Med kontinuerlige endringer i regelverk kan det å håndtere lønnsutbetalinger være tidkrevende og utfordrende. La derfor oss hjelpe deg med lønnsarbeidet. Vi bistår både skattetrekk, arbeidsgiveravgift og andre relaterte lønnstjenester.

  • Lønnsutbetalinger
  • Skattetrekk
  • Sykepenger